Ceník pálenice platný pro sezonu 2022/2023

Ceny od 2. 8. 2022 Spotřební daň za litr 50% pálenky Zpracování a vypálení kvasu za litr 50% pálenky Celková cena za litr 50% pálenky Celková cena za litr 100% pálenky
Dodaný kvas 81,00 Kč 119,00 Kč 200,- Kč 400,- Kč
Dodané ovoce 129,00 Kč 210,- Kč 420,- Kč
Samostatná várka 180 až 200 l kvasu 139,00 Kč 220,- Kč 440,- Kč

Cena zahrnuje :

  • spotřební daň z alkoholu 162,-Kč/1l a.a. (s účinností od 1.1.2020)
  • poplatek za vypálení a za likvidaci výpalků
  • poplatek za palivo 30,- Kč/1l a.a.
  • v případě, že si pěstitel donese vlastní dřevo (cca 3 pytle suchého dřeva na 1 várku, tj. 180 – 220 l kvasu), bude pěstiteli odečtena příslušná sleva

Cena jedné várky kotle :

min. 1500,- Kč, bez ohledu na výtěžnost

(špatný nebo slabý kvas, malá samostatná várka, apod.)

 

Cena nezahrnuje :

  • drcení jádrového ovoce (jablka, hrušky) pro přípravu kvasu, poplatek za drcení 1 kg jádrového ovoce je 1,- Kč
  • drcení a lisování jádrového ovoce na mošt (příprava kvasu na calvados), poplatek za drcení a lisování  je 7,- Kč za 1 kg dodaného ovoce
  • poplatky za ředění destilátu cca 5,- Kč/l, používá se balená voda o nízké koncentraci minerálů

Nízká cena pálenky je dána díky daňovému zvýhodnění pěstitelského pálení, jež je však omezeno produkcí 60 litrů 50 % pálenky na domácnost ročně. Služba je určena jen pro fyzické osoby, kvasy se zpracovávají pouze z čistého ovoce bez přídavku cukru a výsledný destilát se nesmí prodávat. Pěstitelská sezóna začíná 1.7. a končí 30.6. následujícího roku. Do tohoto data je pěstitel povinen si pálenku vyzvednout.

 

Minimální množství kvasu :

  • 180 -200 l na samostatnou várku
  • menší množství kvasů než 180 l –  kvasy budou po domluvě sdružovány
  • menší množství kvasů než 180 l, může být zpracováno na žádost pěstitele individuálně, cena bude stanovena individuálně podle množství a kvality kvasu